Meer weten over bacterievuur?

Bacterievuur kan zeer plotseling en explosief uitbreken en grote schade aanrichten aan meidoornhagen, maar ook in de fruit- en laanboomteelt. Naktuinbouw organiseert in augustus drie keer een workshop waarin u leert omgaan met deze ziekte.

Tijdens de workshop leert u over de aard van bacterievuur en gevoelige soorten planten in heggen, boom- en fruitteelt. De kenmerken, verspreiding en de mogelijke maatregelen om de schade van deze bacterieziekte zoveel mogelijk te beperken komen aan bod. Ook het wettelijke kader wordt besproken met onder andere de bufferzones.

De docent voert in de zomermaanden bacterievuurcontroles uit en neemt de cursisten mee het veld in om in de praktijk te zijn hoe het herkennen en opsporen van bacterievuur in zijn werk gaat. Voor meer informatie klik hier.