Meerderheid groensector positief over langer doorwerken

Een meerderheid van de werkgevers (54%) en werknemers (67%) uit de groene sector is positief over de mogelijkheid om door te werken tot aan hun pensioen. Wel denkt ongeveer de helft dat er dan aanpassingen nodig zijn.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat Stigas heeft gedaan naar langer doorwerken in de groene sector.

Driekwart van de medewerkers vindt zichzelf nu beter in zijn werk dan 25 jaar geleden. Werkgevers en werknemers zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor de (toekomstige) inzetbaarheid van de werknemer ongeveer evenveel bij de werkgever als bij de werknemer ligt.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Werken aan morgen dat is gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Aanleiding is de recente verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar.