Mini-seminar Mens en Natuur

Natuur maakt mensen gezonder en gelukkiger. Dat is niet alleen een gevoel wat veel mensen herkennen, het wordt ook door steeds meer onderzoek aangetoond.

In de cursussen Mens en Natuur van Hogeschool Van Hall Larenstein wordt de relatie tussen mensen en de natuur onderzocht om deze beter te begrijpen en op een effectieve manier in te zetten.

De cursussen richten zich op het realiseren van bijzondere en betekenisvolle natuurervaringen voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld kinderen, buurtbewoners en mensen die verblijven in gezondheidsinstellingen.

Lezingen en workshops
Tijdens een mini-seminar op dinsdag 3 november wordt via lezingen en workshops een inkijkje gegeven in het cursusaanbod van Hogeschool Van Hall Larenstein op dit gebied. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te netwerken met mensen die een passie voor groen en mensen delen.

Deelname aan dit seminar is gratis. Kijk voor meer informatie over de inhoud van de workshops op de website. Hier kan men zich ook aanmelden.