Minimumloon stijgt licht

Het wettelijk minimumloon en minumjeugdloon worden per 1 januari 2015 licht verhoogd. Kijk in de tabel hoeveel de lonen per leeftijdscategorie stijgen.

De stijging bedraagt 0,44%. De exacte bruto bedragen kunt u nazoeken op de website van de overheid. Daar is ook een tabel te vinden met het minimumjeugdloon per leeftijdcategorie.

Bekijk de nieuwe brutobedragen voor het wettelijk minimumloon