Minister Asscher richt MKB-panel op

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept een MKB-panel in het leven. Een aantal keer per jaar nodigt hij een groep werkgevers uit verschillende bedrijfstakken uit om te bespreken tegen welke problemen deze ondernemers aanlopen.

Asscher zei dit dinsdag in Utrecht bij de opening van de Week van de Ondernemer. De minister zei dat hij vaker van gedachten wil wisselen met kleine ondernemers om te horen waar mogelijke knelpunten liggen.

Volgens de minister moet bij een toekomstige herziening van het belastingstelsel worden bekeken of de loonkosten van werknemers uit lagere loonschalen omlaag kunnen. Zo komen zij eerder aan de slag doordat een kleine ondernemer goedkoper een werknemer kan aannemen, terwijl deze niet minder betaald krijgt.

Ook wees Asscher de aanwezigen in de Jaarbeurs op het feit dat de omzet en winst van een onderneming voor een belangrijk deel afhangt van de betrokkenheid van haar medewerkers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een website ontwikkeld waarop werkgevers kunnen uitrekenen wat investeren in hun werknemers de onderneming oplevert.