Moestuin op het dak levert vooral natuur- en belevingswaarde

Stadslandbouw op daken geeft de stad vooral natuurwaarde, sociaal-maatschappelijke-, gezondheids- en belevingswaarde. Deze waarden zouden vele malen zwaarder moeten wegen dan sec het financiële profijt en uitgangspunt moeten zijn bij de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Dit was de belangrijkste boodschap op het internationele symposium ‘Wij willen groen’ in Rotterdam.

De grootste dakmoestuin in Europa, Dakakker op het Schieblock, vormde de inspirerende locatie voor het symposium dat op donderdag 3 juli plaatshad. De 1.000 m2 tuin met groenten, kleinfruit, eetbare bloemen en inheemse planten en kruiden is een testlocatie. Er wordt ervaring opgedaan met het telen van landbouwgewassen in daktuinsubstraat op een hoogte van 20 m met groeiplaatsomstandigheden die te vergelijken zijn met die van een mediterraan klimaat. Daarbij is het ook een experiment in lokale voedselproductie en ‘placemaking’.

Meer waarden
De dakboer zet de producten af bij restaurants in het centrum, maar de oppervlakte van de tuin is te klein om via verkoop rendabel te zijn. Het begroeide dak heeft er echter wel toe geleid dat er zich in het voorheen leegstaande pand bedrijven hebben gevestigd. Ook is het een van de belangrijke toeristentrekkers in Rotterdam. Een nieuwe groene leefruimte is gecreëerd. Het dak draagt eveneens bij aan de sociale samenhang in het gebied – vrijwilligers ontmoeten elkaar elke vrijdagochtend – en levert een bijdrage in de natuureducatie aan kinderen. Gemiddeld komen er twee schoolklassen per week. En door toepassing van inheemse en bloeirijke planten wordt de biodiversiteit verbeterd. Daarnaast kent het moestuindak alle voordelen die begroeide daken hebben: waterbuffering, dakbescherming en koude- en warmte-isolatie.

Reden genoeg volgens de Gemeente Rotterdam en de organisatoren van het symposium om gemeenten, projectontwikkelaars, gebouweigenaren en architecten op te roepen het platte dak in Nederland te begroenen, ook al is het commercieel niet direct winstgevend.

Meer inspiratie
Behalve de Dakakker dienden ook buitenlandse dakmoestuinen als inspiratiebron in de verschillende workshop, waaronder Østergro in Copenhagen, Abbatoir in Brussel en Rooftopfarm in Hong Kong.

Zo’n zeventig vertegenwoordigers van gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit binnen- en buitenland namen deel aan het symposium dat door het Binder Daktuinen, Optigroen dak- en gevelbegroeiing en het Rotterdams Milieucentrum is georganiseerd.

Op de Dakakker, Schieblock Rotterdam, is een akker met eetbare bloemen aangelegd die aan restaurants worden verkocht.