Monsdal werkt aan verbetering leefgebied zandhagedis

Sociale werkvoorziening Monsdal heeft deze maand werkzaamheden uitgevoerd op een heideterrein op de Jammerdaalse Heide in Venlo. Doel is om het leefgebied van bedreigde zandhagedissen te verbeteren en maatschappelijke meerwaarde te genereren.

Het werk, dat onder leiding van IKL-Limburg gebeurt, bestaat uit het verwijderen van boom- en struikopslag van voornamelijk grove dennen, berken en bramen en bestrijding van Amerikaanse vogelkers.

Zandhagedissen leven bij voorkeur op schaars begroeide zonnige en droge plekken met hier en daar een struikje dat als schuilgelegenheid kan dienen, en voldoende open zandige stukken om hun eieren in af te zetten.

Schuilgelegenheid
Het takhout dat bij het openzagen van het heideterrein vrijkomt, wordt aan de randen op hopen gezet. De takkenhopen kunnen zo niet alleen als schuilgelegenheid voor de hagedissen dienen, maar tevens voor veel kleine zoogdieren en vogels.

Zandhagedissen zijn de afgelopen decennia sterk in aantal en verspreiding achteruit gegaan als gevolg van versnippering van hun leefgebied. Dit komt door uitbereiding van bomen en struiken en vergrassing van min of meer open heideterreinen. Ze komen nu nog maar op enkele plekken voor in Limburg, die erg geïsoleerd zijn gelegen.