NVWA brengt beheermaatregelen springzaad in kaart

De NVWA heeft de risicoanalyse voor Impatiens (Springzaad) ter inzage gelegd. Het rapport beschrijft onder meer de beste beheermaatregelen om deze invasieve exoot in te dammen.

Maaien en handmatig verwijderen noemt het rapport als de meest kosteneffectieve methoden voor het uitroeien of beheren van invasieve Impatiens-soorten. De maatregelen moeten wel vóór de zaadzetting dus in juni of begin juli worden uitgevoerd.

Bij het maaien is het belangrijk dat de planten vlak boven de grond worden gemaaid om uitgroei en bloemvorming te voorkomen. Handmatige verwijdering is arbeidsintensiever dan mechanisch maaien maar kan accurater en ook op moeilijk toegankelijke plekken worden uitgevoerd. Belangrijk is dat na het uittrekken de stengel volledig wordt gebroken om uitgroei en nieuwe wortelvorming te voorkomen.

Begrazing niet effectief
Verder concludeert het rapport dat begrazing over het algemeen niet effectief is, omdat de meeste grazers geen voorkeur hebben voor Impatiens-soorten en liever andere planten eten.

Daarnaast is het vastleggen van springzaad-waarnemingen in een centrale database (zoals de Nationale Database Flora & Fauna) belangrijk. Hierbij kunnen mogelijk ook vrijwilligers worden ingezet. Daarbij is het wel van belang dat zij goed worden getraind en begeleid.

Imkers en plantenkwekers
Opvallend is dat het rapport ook adviseert om imkers en plantenkwekers te informeren over bijvoorbeeld de reuzenbalsemien en de schadelijkheid ervan. De twee groepen planten Impatiens glandulifera vanwege de rijke nectar die de plant produceert.

Reageren op de risicoanalyse kan tot 3 maart 2016.

Foto: Udo Schmidt