NVWA brengt gevaren biomassa-gewassen in kaart

De NVWA heeft de ecologische risico’s van 23 uitheemse energiegewassen in kaart gebracht. Tot en met 11 juni ligt deze risicoanalyse ter inzage.

Van de beoordeelde gewassen vormen pijlriet (Arundo donax) en slijkgras (Spartina pectinata) het grootste ecologische risico. Beide zijn overigens al in de Nederlandse natuur gesignaleerd. De overige 21 zijn geclassificeerd in de categorie matig of laag risico en één is niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

De risicoanalyse is uitgevoerd door het Team Invasieve Exoten van de NVWA. De gegevens zijn nodig om maatregelen te kunnen opstellen die ongewenste ecologische, socio-economische en gezondheidseffecten voorkomen wanneer uitheemse gewassen worden gebruikt voor de teelt van biomassa.

Ter inzage
De 23 onderzochte gewassen worden al gebruikt in Nederland voor de biomassateelt of vormen een potentieel gewas omdat ze in ons omringende landen worden gekweekt. Tot en met 11 juni ligt de risicio-analyse ter inzage.