NVWA: nu starten met bestrijding eikenprocessierups

Om grote aantallen eikenprocessierupsen en overlast later dit jaar te voorkomen moet nu al gestart moeten worden met de bestrijding ervan. Dat schrijft de NVWA in een mededeling plantenziekten en plagen.

De eerst eikenprocessierupsen zijn eind maart, begin april uitgekomen. Dit is uitzonderlijk vroeg in het jaar. Door de zachte winter hebben de eiken ook eerder blad gekregen en is er voor de rupsen nu al voldoende voedsel beschikbaar.

Voor de bestrijding en beheersing van de eikenprocessierups zijn er verschillende mogelijkheden:

-Biologische bestrijding op basis van bacteriepreparaten
Voor de bestrijding van rupsen van eikenprocessierups in een jong stadium kunnen biologische middelen op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis (XenTari WG) worden ingezet. Er bestaat enige verwarring over de status van de toelating van het middel XenTari WG in Nederland. Navraag bij de toelatinghouder heeft uitgewezen dat het middel in Nederland voorlopig beschikbaar blijft voor de bestrijding van eikenprocessierups.

-Biologische bestrijding op basis van insectenparasitaire nematoden
Sinds april 2010 is in diverse gemeenten geëxperimenteerd met het toepassen van insectenparasitaire nematoden tegen de rupsen van het 1e en 2e larvale stadium van eikenprocessierups. De nematoden komen van nature in de bodem voor en zijn daarom gevoelig voor uitdroging en UV-licht.

Nematoden dienen op een jong stadium van de rupsen (vanaf 2e tot 3e larvale stadium) gespoten te worden. Voor een effectieve werking moeten de nematoden de larven van de eikenprocessierups binnendringen. Belangrijk is dat de rupsen tijdens de toepassing actief zijn zodat ze maximaal geraakt worden. Het beste tijdstip om de aaltjes toe te passen is in de avond tot ochtend om afsterven van de nematoden te voorkomen.

-Mechanische bestrijding middels afzuigen

-Thermische bestrijding middels branden
Dit is een arbeidsintensieve methode die veel nadelen kent.

-Combinatie van mechanische en thermische bestrijding
Deze methode bestaat uit een combinatie van afzuigen en verassen.

Kijk voor meer informatie op de Leidraad beheersing eikenprocessierups