NVWA onderzoekt onkruidbestrijding groensector

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek naar de manier waarop groenbedrijven onkruid bestrijden op verhardingen. Dit naar aanleiding van het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen.

Door middel van een online enquête wil het ministerie inzicht verkrijgen in de wijze waarop groenprofessionals onkruid bestrijden sinds het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen van kracht is. Ook kunnen de ondernemers kenbaar maken welke knelpunten zij ervaren bij efficiënt en effectief onkruidbeheer.

Chloor, azijn en zout
In de enquête wordt gevraagd welke methodes ondernemers gebruiken. Ook wordt gevraagd of ondernemers gebruik maken van chemische middelen of alternatieve middelen zoals chloor, azijn en zout. Het invullen van de enquête is anoniem.

De enquête is tot 11 november in te vullen. De resultaten zullen naar verwachting begin 2017 bekend worden gemaakt. Branchevereniging VHG heeft haar leden opgeroepen om deel te nemen aan het onderzoek.

Controles
In de loop van 2017 zal de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gerichte controles gaan uitvoeren op de naleving van het verbod.