Naamlijsten Vaste planten en Houtige gewassen behouden

PPO is gestopt met de registratie van namen van boomkwekerijgewassen. Dit is per 1 oktober overgenomen door Naktuinbouw. Ook taxonomist Marco Hoffman verhuist van PPO naar Naktuinbouw.

De overgang naar Naktuinbouw kwam doordat de registratie van namen van boomkwekerijgewassen niet meer binnen de onderzoeksthema’s valt waar PPO Bollen, Bomen en Fruit zich na de reorganisatie op richt.

Bij PPO was Hoffman verantwoordelijk voor de naamlijsten Vaste planten en Houtige gewassen. Om deze bronnen van stabiele naamgeving te behouden, zijn de lijsten en ook de namenregistratie overgenomen door Naktuinbouw.

Update
Naktuinbouw moderniseert de naamlijstdatabase en de daaraan gekoppelde website. Ook komt er een update van de naamlijsten Houtige gewassen en Vaste planten.

PPO gaat zich richten op de thema’s plantgezondheid, duurzame teeltsystemen, bodem en gezondheid & welbevinden, zoals groen in de stad.