Nationaal Groenfonds investeert minder in natuur

Het Nationaal Groenfonds heeft in 2012 aanzienlijk minder geïnvesteerd in aanleg van natuur dan het jaar ervoor. Oorzaak is met name de wisselende politieke besluitvorming. Dat staat in het jaarverslag van het Groenfonds.

In 2012 had het Nationaal Groenfonds een financieringsportefeuille van €756 miljoen. Dat is €3 miljoen hoger dan in 2011.

De wisselende politieke besluitvorming en de onzekerheid die dit met zich meebracht, hebben geleid tot een terugval in investeringen in natuur. In de aanleg van natuur – met name in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) – is met financieringen van het Groenfonds bijna €35 miljoen geïnvesteerd in 136 financieringsprojecten. Dat is minder dan in 2011 toen de investeringsactiviteiten 157 financieringsprojecten betroffen voor een bedrag van €39 miljoen.

Revolverend Fonds
Het Groenfonds verstrekte in 2012 voor €4,8 miljoen financieringen vanuit het Revolverend Fonds. In 2011 was dat nog €12,3 miljoen. In 2012 was merkbaar dat veel initiatiefnemers pas op de plaats maakten in afwachting van de invulling van de herijkte EHS plannen van de provincies en van het instrumentarium dat daarvoor zal worden ingezet.

In de tweede helft van 2012 dienden zich weer meer nieuwe projecten aan, waarvan een aantal in 2013 tot financieringen zullen leiden. Het Groenfonds verwacht voor 2013 en verder een toename in nieuwe natuurprojecten en dus ook een stijging van het aantal financieringsaanvragen voor het Revolverend Fonds.