Nationale-Nederlanden draait premieverhoging zwaar werk terug

Nationale-Nederlanden draait de premieverhoging op zwaar werk terug. Beroepsgroepen die in 2012 en 2013 extra moesten betalen, krijgen de premieverhoging terug.

Nationale-Nederlanden heeft dit besluit genomen omdat de verzekeraar geconstateerd heeft dat de verhogingen niet zijn toegestaan. Tijdens de overeengekomen duur van het contract kan er geen premieverandering doorgevoerd worden.

Nationale-Nederlanden zal voortaan de premies tijdens de eerste contracttermijn niet aanpassen en na de eerste contracttermijn worden premies maximaal één keer per drie jaar aangepast.

In totaal gaat het om enkele duizenden klanten. Het bedrijf verhoogde in 2012 en 2013 de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering van mensen die zwaar lichamelijk werk doen, maar draait dat nu terug.

In 2012 ging de premie met 30% omhoog, een jaar later met nog eens 10%. Eind dit jaar moet de terugbetaling zijn afgerond. Dan hebben de laatste klanten hun te veel betaalde geld terug.

Andere verzekeraars
Het is niet bekend of andere verzekeraars de premieverhoging ook terugdraaien en geld teruggeven. Belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw heeft al aangekondigd eventueel naar de rechter te stappen.