Natura 2000-proef rietkragen Lauwersmeer in voorbereiding

De provincie Groningen start deze week met de voorbereidingen voor de in 2018 beschreven rietproef in het Lauwersmeer. Samen met waterschappen Noorderzijlvest en Fryslân wil de provincie de rietkragen rond het meer versterken door van 15 februari tot 1 april kunstmatig het waterpeil 40 centimeter te verhogen.

Deze rietproef is onderdeel van het Natura 2000 Beheerplan Lauwersmeer, en heeft als doel de rietkragen te versterken. Door de toenemende bomengroei in het gebied is het riet langs de waterkanten door de jaren heen verdrongen. In de zomer van 2019 is er zelfs een Celastrus gevonden in het noordelijke Natura 2000-gebied. Deze klimplant staat te boek als een potentieel invasieve exoot. Het beoogde effect van het verhogen van het waterpeil is dat de bomengroei langs de waterkant word teruggedrongen en er weer ruimte komt voor verdrongen rietkragen.

Leefomgeving vogelsoorten

Hiermee wordt ook de biodiversiteit van het gebied gediend. Een vogelsoort als de koekoek of roerdomp heeft bijvoorbeeld baat bij meer riet in het gebied. Deze vogels vinden in het riet een veilige en geschikte plaats om in het voorjaar te kunnen broeden. Daarnaast voorkomt een gezonde en stevige rietkraag langs de water dat de afkalving van de oevers doorzet. Ook op de waterkwaliteit heeft dit een positieve invloed.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties