Natuur midden in de samenleving

Het ministerie van Economische Zaken heeft een filmpje online gezet over natuur in de samenleving. Hierin ook veel aandacht voor het park de Coehoorn dat onlangs door NL Greenlabel is aangelegd in Arnhem.

Steeds meer burgers, bedrijven en (natuur)organisaties zetten zich in voor natuur. Burgers toveren braakliggende terreinen om tot stadsparken, verbouwen groenten in een buurtmoestuin of onderhouden zelf natuur.

Bedrijven investeren in een groene omgeving, ook omdat dit goed is voor het welzijn van hun medewerkers. Dit soort initiatieven passen goed in het nieuwe natuurbeleid van staatssecretaris Dijksma die natuur een plek wil geven midden in de samenleving.