Natuurinclusief bedrijventerrein scoort punten voor biodiversiteit

Als je A1 Bedrijvenpark Deventer oprijdt, zou je niet zeggen dat je op een natuurinclusief bedrijventerrein terechtgekomen bent. Afgezien van de spontaan opgekomen ruigtekruiden op de nog onbebouwde kavels, is er weinig groen te zien. Toch bestaat maar liefst 40% van de 129 hectare die het terrein groot is, uit groen en water.

Dit groen en water ligt echter vooral naast het eigenlijke bedrijventerrein. Toen in 2008 de plannen gemaakt werden voor het bedrijventerrein is met omwonenden afgesproken dat er een bufferzone zou komen tussen de woningen en het bedrijventerrein. Daarna is een deel van het opgekochte agrarische land omgevormd tot een nieuw natuurzone die erop is gericht om de biodiversiteit te vergroten.

Natuurinclusief bedrijventerrein
Een groene bufferzone en een begroeide wal schermen A1 Bedrijvenpark Deventer af van de omgeving.

De zone bestaat uit een metershoge wal, beplant met inheemse bomen en heesters en een gevarieerd open natuurlandschap met poelen en drogere gedeelten. In de struwelen op de wal komen vogels als heggenmus, kneu en braamsluiper voor. Deventer stadsecoloog Lam: „De bufferzone is ingericht volgens de ecologische modellen voor de kamsalamander en de das. Die kwamen hier in de omgeving al voor en hebben zich inmiddels ook beide in de bufferzone gevestigd.”

Natuurinclusief bouwen

Maar ook op, aan en bij de bedrijven komen voorzieningen voor de biodiversiteit. De gemeente Deventer maakt serieus werk van natuurinclusief bouwen. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een bouwvergunning op het A1 Bedrijvenpark Deventer moeten voldoende biodiversiteitspunten scoren. In een brochure staat precies hoeveel punten ze krijgen voor en groene gevel, nestkast of insectenvoorziening.

In het artikel in TenL 13 staat hoe natuurinclusiviteit vorm krijgt op het bedrijvenpark. Welke maatregelen nuttig zijn voor welke soorten en hoe de gemeente Deventer biodiversiteit in bouwprojecten verankert. Het artikel maakt deel uit van de special ’Natuurinclusief Bouwen’. Heb je een digitaal abonnement? Klik dan hier om het artikel meteen te lezen.

Geen abonnement? Bekijk hier de mogelijkheden of bel 071-5659644.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties