Natuurkaravaan focust op groene projecten

Het ministerie van Economische Zaken heeft in februari en maart een serie van zes bijeenkomsten met groene initiatieven gehouden. De filmpjes van deze bijeenkomsten staan op de website natuurkaravaan.nl.

Veel Nederlanders hebben zelf het initiatief genomen om de wijk groener te maken, groene energie gezamenlijk op te wekken of samen een stuk natuur te onderhouden.
Daarnaast zijn Nederlandse bedrijven en ondernemers steeds op zoek naar innovaties die winstgevend zijn en bijdragen aan internationale en nationale biodiversiteit en een groenere voetafdruk.

Betekenis
Tijdens de Natuurkaravaan is ingegaan op de betekenis van natuurinitiatieven. Op de slotbijeenkomst maakte staatssecretaris Dijksma bekend dat ze tot 2016 een miljoen euro extra uittrekt voor groene initiatieven.
De afgelopen twee jaar zijn met het vrijwilligersprogramma ‘Groen en doen’ al 100.000 mensen geholpen met natuureducatie of het opstarten van groene projecten in de buurt.