‘Natuurvisie Dijksma niet duidelijk over risico’s’

In de natuurvisie van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is onduidelijk wat de risico’s zijn als de rijksoverheid natuurbeleid steeds meer loslaat en in handen van particulier initiatief legt. Dat stelt LEI Wageningen UR in een reactie.

Volgens het LEI blijft het in de visie onduidelijk wat de risico’s zijn als de rijksoverheid natuurbeleid steeds meer loslaat en in handen van particulier initiatief legt. Zo bestaat de mogelijkheid dat het korte termijn economisch voordeel juist op lange termijn onomkeerbare gevolgen heeft.

Ook zijn volgens het LEI aansprekende voorbeelden van private financieringsmodellen nodig: Wat werkt in de praktijk? Welke natuur is echt van waarde en is dat dezelfde natuur die maatschappelijk en intrinsiek ook waardevol is?

Maatschappelijke betrokkenheid
Het LEI vraagt zich ook af hoe maatschappelijke betrokkenheid kan worden geactiveerd en gemobiliseerd. Daarnaast is de vraag of die bereidwilligheid evenredig geldt voor grootschalige natuurgebieden en kleinschalig groen in eigen omgeving. Het is onduidelijk wat wel en niet verwacht kan worden als het gaat om natuurparticipatie.

Volgens het LEI is de vraag of particuliere initiatieven van boeren, burgers en bedrijven het kunnen stellen zonder toetsingskader of regie. In het loslaten van organisatie schuilt namelijk ook een gevaar.