Nederland scoort onvoldoende op gebied van natuur en milieu

Nederland scoort op veel punten voldoende als het om de Sustainable Development Goals’ (SDG’s) gaat. Met name op gebied van klimaat, natuur en milieu zijn er echter zorgen. Dat blijkt uit een rapport dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepresenteerd.

Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties tekenden in november 2015 voor de Sustainable Development Goals’ (SDG’s): zeventien doelen voor een eerlijker, schonere wereld. De duurzame ontwikkelingsdoelen gelden voor 2030.

Zorgpunten
Het globale beeld dat uit de tot nu toe beschikbare cijfers naar voren komt is dat het op veel terreinen goed gaat met Nederland, maar dat er ook belangrijke zorgpunten zijn.

-Klimaat en energie: Nederland stoot relatief veel broeikasgassen per inwoner uit en de broeikasgasintensiteit van de economie is slechts gemiddeld binnen de EU. Nederland verbruikt ook veel fossiele brandstoffen vergeleken met andere EU-landen, en het aandeel van hernieuwbare energie in de totale binnenlandse energieconsumptie is nog steeds zeer laag.

-Natuur en milieu: Nederland legt een relatief grote milieudruk op andere landen, vooral ontwikkelingslanden. Verder produceert Nederland nog niet heel duurzaam in het voedselproductiesysteem.

Biodiversiteit
Ook genereert Nederland relatief veel afval en is de recycling ratio gemiddeld. De kwaliteit en winning van zoet water, schone kustwateren en duurzame visserij zijn belangrijke punten van aandacht. Ten slotte staan de natuurlijke habitat en biodiversiteit op het land in Nederland behoorlijk onder druk vergeleken met andere EU-landen.

Lees het hele rapport op de website van het CBS.