‘Nederland staat er relatief goed voor’

De bouw en de woningmarkt herstellen zich krachtig. Hierdoor groeit de economie en staat Nederland er sociaal-economisch relatief goed voor. Dat zei Koning Willem-Alexander in zijn Troonrede voor de Staten-Generaal.

„Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van ondernemers, werknemers en veel anderen in de samenleving staat Nederland er in sociaal-economisch opzicht relatief goed voor. Het herstel wordt niet alleen gedragen door de export, maar ook door factoren als een groeiende consumptie, aantrekkende bedrijfsinvesteringen en een krachtig herstel in belangrijke sectoren als de bouw en de woningmarkt.”

Banengroei
Willem-Alexander zei verder dat de regering een impuls wil geven aan banengroei en de koopkracht. Door loonkosten te verlagen van werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, wordt het aantrekkelijker om deze groep mensen in dienst te nemen of te houden.

Verduurzaming
Een ander thema in de Troonrede was klimaatverandering en verduurzaming van de economie. „Op veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden. Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de vernieuwing van de Afsluitdijk veiligheid, natuurontwikkeling en energieopwekking gecombineerd.”

Volgens Willem-Alexander versterken dergelijke projecten de internationale reputatie en positie van Nederland en leveren ze een bijdrage aan onze toekomstige energievoorziening.

Koning Willem-Alexander leest, met aan zijn zijde koningin Maxima, de troonrede voor op Prinsjesdag aan leden van de Eerste en Tweede Kamer in de Ridderzaal. (foto: Lex van Lieshout)