Neerslagtekort loopt terug dankzij regen

De neerslag van de afgelopen weken heeft gezorgd voor een verbetering van de droogtesituatie in Nederland. Dit staat in de Droogtemonitor van 25 augustus.

De situatie in Nederland is nog steeds verschillend per gebied. In noord-oost Nederland is sprake van een overschot aan water, zonder dat dit tot problemen leidt. In het zuiden van ons land en in Zeeland is nog wel sprake van een droogtesituatie. De KNMI houdt hier een overzichtskaart van bij die dagelijks wordt bijgewerkt.

De grondwaterpeilen in de hoge zandgronden blijven erg laag, al treedt er inmiddels wel een lichte verbetering op. De onttrekkingsverboden blijven van kracht.

Watervraag
De afvoeren van Rijn en Maas zijn laag voor de tijd van het jaar maar blijven de komende week voldoende om in de watervraag te kunnen voorzien. Op de wat langere termijn daalt de Rijnafvoer mogelijk verder.

Lokaal doen zich waterkwaliteitsproblemen voor zoals blauwalg en botulisme, maar dit is normaal voor de tijd van het jaar.