Nefyto: ‘Verbod bestrijdingsmiddelen onaanvaardbaar’

Brancheorganisatie Nefyto vindt het voorgenomen verbod op bestrijdingsmiddelen onverantwoord en onaanvaardbaar. Dat zegt de brancheorganisatie in reactie op de brief van staatssecretaris Mansveld.

Volgens Nefyto komt de particuliere tuinbezitter door het plan van Mansveld met lege handen te staan. „Een effectieve beheersing van slakken, onkruid, insecten en schimmels is straks niet meer mogelijk. Als alternatief noemt de staatssecretaris het gebruik van kokend water, branders, chloor en schoonmaakazijn. Zij erkent dat hieraan risico’s voor de consument zijn verbonden, maar meent deze met voorlichting te kunnen minimaliseren.”

Nefyto stelt dat het plan van Mansveld zal leiden tot een levendig grensverkeer van particulieren die in het buitenland gewasbeschermingsmiddelen aankopen.

Nefyto denkt dat de voorgenomen verboden eveneens grote gevolgen zullen hebben voor gemeenten, sportclubs, openbaar vervoer en eigenaren van bedrijfsterreinen. „Voor deze partijen zijn grote kostenverhogingen aan de orde, bijvoorbeeld voor bestrijding van onkruid of van insecten in sportvelden.”

Geschokt
Nefyto zegt geschokt kennis te hebben genomen van de brief. „Met dit beleid komt het vertrouwen om te investeren in toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland, ook voor de economisch zo belangrijke land- en tuinbouwsector, ernstig onder druk te staan.”

Nefyto wil samen met andere belanghebbende partijen in gesprek gaan met staatssecretaris Mansveld en ook met de partijen in de Tweede Kamer over aanpassing van de voorstellen.

Verheugd
Stichting NCO (Niet-Chemische Onkruidbestrijding op verhardingen) zegt in een reactie verheugd te zijn over het voornemen van Mansveld om chemische onkruidbestrijding te verbieden.

„Niet alleen is dit van belang voor ons milieu en onze volksgezondheid, Mansveld stimuleert daarmee ook de noodzakelijke innovaties. Die zaten al tijden op slot in afwachting van nieuwe, duurzamere regelgeving.”