Nefyto wil ’brede dialoog’ over middelen

Nefyto, de organisatie van fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, roept in een brief aan staatssecretaris Dijksma op om een ‘brede discussie’ te houden over de rol van middelen.

Nefyto stelt vast dat de opvattingen over het gebruik van middelen steeds meer uiteen lopen. Enerzijds wordt het steeds duurder om nieuwe middelen toegelaten te krijgen. Daarvoor zijn uitgebreide testen nodig. Anderzijds lijkt het vertrouwen in de uitkomsten van die testen af te nemen.

Ook constateert Nefyto dat de wensen van verschillende groepen in de samenleving tegengesteld zijn: enerzijds wordt opgeroepen middelen te behouden, anderzijds zijn er pleidooien middelen in de ban te doen.

Het wordt dus hoog tijd een ‘brede discussie’ te houden over de rol van gewasbeschermingsmiddelen in de samenleving, in de productie van goederen en in de natuur. Nefyto wil daarover een gesprek voeren met Dijksma.