Netwerk Groene Bureaus publiceert veiligheidsrichtlijn

Leden van het Netwerk Groene Bureaus werken vanaf nu onder een gemeenschappelijke veiligheidsrichtlijn, ter voorkoming van bijvoorbeeld ziekte en ongevallen. Toepassing van de richtlijn is als verplichting opgenomen in de gedragscode van het Netwerk.

Veldwerk bijvoorbeeld geeft risico’s voor besmetting met tetanus, Q-koorts, ziekte van Weil, vossenlintworm, hantavirus en Lyme. De richtlijn ‘Veilig en gezond werken’ bevat een veiligheidsprotocol, een checklist met risico’s en maatregelen, en een achtergronddocument.

De richtlijn kent drie typen maatregelen. Maatregelen die bindend zijn voor alle leden, maatregelen waarvan alleen goed gemotiveerd af te wijken is en maatregelen die naar eigen inzicht toe te passen zijn. Afhankelijk van de risicoafweging is een plan ‘Veiligheid en gezondheid’ voor het project noodzakelijk.

Registratie
Onderdeel van de richtlijn is de registratie van (bijna-)ongelukken. Deze ervaringen komen hiermee beschikbaar voor alle leden van het Netwerk. Via een jaarlijkse evaluatie worden opgedane ervaringen en nieuwe inzichten in de richtlijn verwerkt.

De richtlijn en het meldpunt voor (bijna-)ongelukken zijn te vinden op www.netwerkgroenebureaus.nl.