Netwerk Steenbreek uitgebreid met twee waterschappen

Het aantal waterschappen dat zich heeft aangesloten bij Stichting Steenbreek is gestegen. Met Waterschap Limburg en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn er nu in totaal zeven waterschappen aangesloten. Naast deze waterschappen bestaat het netwerk van Steenbreek uit acht provincies en circa 160 gemeenten.

Waterschap Limburg beheert het gehele gebied van de provincie Limburg. Dit is een gebied van ruim 2.200 km2. Het bestaat uit 31 gemeenten en telt meer dan 1,1 miljoen inwoners. Volgens Josette van Wersch, bestuurslid van Waterschap Limburg hebben verschillende samenwerkingspartners – Waterleiding Maatschappij Limburg, alle gemeenten, de provincie, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Limburg – momenteel al een goed lopend platform. Met het platform, Samen Waterklaar, proberen ze particulieren te stimuleren om te ontstenen en te vergroenen.

„Ook hebben we een gezamenlijke Limburg-brede stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen. Het aansluiten bij Stichting Steenbreek is hier voor het waterschap een aanvulling op en biedt de kans om – waar dit een meerwaarde heeft – de verbinding te leggen tussen beide platforms. Dit draagt bij aan de doelmatige communicatie over de noodzaak tot ontstenen en vergroenen door particulieren. Want 50% van alle verhard oppervlak is particulier bezit en afkoppelen is nog lang geen gemeengoed”, zegt Van Wersch.

Deze kaart toont een overzicht van deelnemers die zich hebben aangesloten bij Stichting Steenbreek. (Bron: Stichting Steenbreek)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert een gebied boven het Noordzeekanaal in Noord-Holland. Dit betreft een gebied van 200.000 ha, waarvan meer dan 160.000 ha landelijk gebied is. In het gebied wonen ongeveer 1,2 miljoen mensen in dertig verschillende gemeenten.

„Als er iets is wat we de afgelopen droge zomers en natte winters hebben geleerd, is het dat we het niet alleen kunnen“, zegt Karel Bruin-Baerts, programmamanager Ruimtelijke Adaptatie afdeling Watersystemen van HHNK. „We zullen meer dan ooit de problematiek samen moeten aanpakken onder het motto ‘Alle beetjes helpen!’. Wij roepen burgers en bedrijven daarom op ook een steentje bij te dragen.

Net als Waterschap Limburg werkt ook HHNK met verschillende partijen aan een project. Het project, genaamd Samen Blauwgroen, wil bijdragen aan een prettige leefomgeving rond thema’s als droogte, hittestress en wateroverlast. Het vergroenen van tuinen speelt hierbij een belangrijke rol. „De doelstelling is zoveel mogelijk stenen eruit en groen erin; we willen hierbij stimuleren en ondersteunen. Dat zullen we samen met gemeenten en de inwoners moeten doen. Steenbreek kan hierbij met haar kennis en netwerk een rol in spelen en daar maken we graag gebruik van”, aldus Bruin-Baerts.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties