Netwerkbijeenkomst Operatie Steenbreek

Tijdens de Nationale Tuinweek organiseert Operatie Steenbreek op 12 juni in Helmond haar halfjaarlijkse kennis- en netwerkbijeenkomst.

Het doel van de bijeenkomst is het bespreken van de stand van zaken, het uitwisselen van activiteiten in het kader van Operatie Steenbreek en om inspiratie op te doen. Naast de aangesloten gemeenten worden geïnteresseerde gemeenten en andere organisaties als waterschappen, bedrijfsleven en kennisinstellingen voor deze middag uitgenodigd.

Operatie Steenbreek is een initiatief dat burgers enthousiasmeert om hun tuin te vergroenen. Zo dragen burgers zelf bij aan de leefbaarheid van hun buurt. Bovendien zorgt groen in de buurt voor verkoeling, waterberging en creëert het een leefgebied voor vogels, vlinders en bijen.

Programma
-Namens de landelijke werkgroep geeft voorzitter Wout Veldstra een toelichting op het ontstaan van Operatie Steenbreek, de stand van zaken, de werkwijze en het programma voor de komende jaren. Ook licht hij de mogelijkheden tot deelname verder toe.
-Douwe Snoek van Snoek Hoveniers en voorzitter van de VHG Noord-Nederland ziet het als zijn opdracht om het belang van ‘meer groen’ breed onder de aandacht te brengen. Hoe gaat hij dit doen?
-Korte presentatie van de icoonsteden. Wat hebben de steden in het afgelopen halfjaar gedaan, en wat zijn hun ervaringen en tips voor de anderen.
-Presentatie van het filmpje en de folder van Operatie Steenbreek.
-Netwerkborrel.

De bijeenkomst duurt van 12.30 tot 17.00 uur. Deelname is gratis.