Nieuw cao-boekje voor hoveniers en groenvoorzieners beschikbaar

Onlangs bereikten sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzienersbranche een akkoord over een nieuwe cao. De volledige tekst van deze cao is nu voor alle bedrijven in de sector beschikbaar.

Kernwoord in de cao is flexibiliteit, waarbij de introductie van het nieuwe jaarurenmodel het meest in het oog springt. Met dit jaarurenmodel wordt het mogelijk om het werk, afgestemd op het aanbod ervan en de weersomstandigheden, meer flexibel door het jaar heen te kunnen indelen.

Daarnaast zijn in de nieuwe cao afspraken gemaakt over de loonontwikkeling in de komende jaren en de invoering van een functionerings- en beoordelingssysteem.

Op basis van de algemeen verbindend verklaring is de cao van toepassing op alle bedrijven die onder deze werkingssfeer vallen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 29 februari 2016.

Bestellen
Ondernemers kunnen het nieuwe cao-boekje bestellen via het Ondernemersloket op de website van VHG. De prijs is €20 per boekje (inclusief btw en verzendkosten). VHG-leden betalen €5 per boekje.