Nieuwe cursussen in kader sectorplan

Vanaf 1 september is het weer mogelijk BBL-leerlingen in te schrijven voor cursussen in kader van het sectorplan voor de hoverniers- en groenvoorzienersbranche.

Na groot succes afgelopen winterperiode worden er voor BBL-leerlingen komend najaar weer enkele cursussen ‘De levende tuin’ georganiseerd. Het gaat hierbij om een achtdaags scholingsprogramma wat zich toespitst op De levende tuin, en verdieping geeft op het reguliere lesprogramma.

Deze cursusdagen worden georganiseerd door TRI Groei in Groen. De cursussen vallen nog onder de regeling van het sectorplan hoveniers- en groenvoorziening waardoor de loon- en cursuskosten voor deze leerlingen volledig worden vergoed.

Voorwaarden aan de leerlingen zijn:
-vergoeding vindt plaats bij een minimale aanwezigheid van 75% van de tijd;
-nog niet eerder deelgenomen hebben aan het programma;
-bij de start van de opleiding 22 jaar of jonger (meetpunt is datum BP- overeenkomst);
-de leerling volgt een BBL opleiding Groene Ruimte op de niveau’s 2, 3 of 4;
-de leerling wordt beloond volgens de cao voor het hoveniersbedrijf in Nederland.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.colland-sectorplan.nl. Klik op de link: Aanvullende scholing BBL.