Nieuwe exotische snuitkever in West-Nederland

De exotische snuitkever Phyllobius pilicornis blijkt zich uitgebreid in Nederland gevestigd te hebben. Inmiddels komt hij op verschillende plekken in West-Nederland voor. Dat melden EIS Kenniscentrum Insecten & Biocontrole Onderzoek en Advies op de website natuurbericht.nl.

Anders dan andere exotische snuitkevers, houdt deze soort niet alleen van tuinplanten als roos en laurierkers, maar ook van bomen en struiken die in de natuur voorkomen, waaronder de zomereik en haagbeuk.

Openbaar groen
Uitbreiding van Phyllobius pilicornis is dus mogelijk niet alleen een probleem in tuinen, maar ook in natuur en openbaar groen. De larven van de meeste snuitkeversoorten bevinden zich in de grond; zij voeden zich ondergronds met de wortels van dezelfde bomen en struiken.

In 2009 werd het eerste exemplaar verzameld van Phyllobius pilicornis. Gericht onderzoek en min of meer toevallige waarnemingen in de afgelopen zes jaar wijzen er op dat de soort inmiddels op diverse locaties in het westen van Nederland voorkomt. Dit is in het net verschenen nummer van het vaktijdschrift Entomologische Berichten gepubliceerd.

Herkomst
Phyllobius pilicornis is van oorsprong een soort van het Balkanschiereiland en komt dus uit landen als Bosnië, Servië, Bulgarije, Albanië en Griekenland. De soort is ongetwijfeld via transport van plantenmateriaal in ons land terecht gekomen.

Indien er sprake was geweest van een natuurlijke uitbreiding, dan zou de soort ook in tussenliggende gebieden in bijvoorbeeld Duitsland zijn vastgesteld. Wel lijkt Phyllobius pilicornis in andere landen te zijn geïntroduceerd, zoals Oostenrijk, Tsjechië en Polen. Herkenning van de soort is lastig voor niet-specialisten. (Foto’s: Theodoor Heijerman, EIS Kenniscentrum Insecten)