Nieuwe koers VHG Vakgroep Hoveniers

De VHG Vakgroep Hoveniers wil de VHG-hoveniers meer profileren in de consumentenmarkt. Dat staat in het nieuwe vakgroepplan voor de periode 2015-2017.

Het bestuur van de vakgroep heeft op 27 augustus ingestemd met het nieuwe vakgroepplan. Met dit meerjarenplan breekt een nieuwe periode aan voor de vakgroep waarin de blik nog meer naar buiten wordt gericht. Het accent komt te liggen op profilering van de VHG-hovenier in de consumentenmarkt.

Om ruimte te bieden aan de voorgestelde koers, zal huidig vakgroepvoorzitter Jacco Wisman de voorzittershamer per 1 januari overdragen. De procedure voor werving en selectie van een nieuwe vakgroepvoorzitter wordt op korte termijn gestart.

Het vakgroepplan wordt de komende periode aan de regionale afdelingen gepresenteerd. Op 18 november wordt het vakgroepplan, samen met de meerjarenplannen van andere vakgroepen, formeel vastgesteld door de Ledenraad van de VHG.