Nieuwe lidmaatschapseisen VHG

Branchevereniging VHG gaat per 1 januari 2014 nieuwe lidmaatschapseisen invoeren. Tot nu toe gold inschrijving bij het Productschap Tuinbouw (PT) als enige eis.

Doordat het PT ophoudt te bestaan, was VHG gedwongen nieuwe lidmaatschapseisen te formuleren.

Per 1 januari worden zes nieuwe eisen van kracht. Een zevende eis zal later worden toegevoegd.

De lidmaatschapseisen zijn:

-Inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
-Het bedrijf is actief als hovenier, groenvoorziener, boomspecialist, interieurbeplanter, dak- en gevelbegroener of in een aanverwant segment gericht op aanleg en onderhoud van groenprojecten.
-Het bedrijf past de cao voor het Hoveniersbedrijf toe.
Het bedrijf past de Algemene Consumentenvoorwaarden van VHG toe bij particuliere opdrachten. Hiermee is de Garantieregeling van kracht en draagt het bedrijf bij aan het Garantiefonds Groen.
-Het bedrijf past de Business-to-busineesvoorwaarden van VHG toe bij zakelijke opdrachten.
-Het bedrijf draagt zorg voor een goede verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.

De zevende eis die later wordt toegevoegd betreft onderschrijving van het Manifest ‘Samen verantwoordelijk bij Aanbestedingen in het Groen’. Dit manifest is opgesteld in samenwerking met FNV en CNV.

In november worden de lidmaatschapseisen formeel vastgelegd door de Ledenraad van VHG.