Nieuwe natuur in Zundert

Het boomkwekersdorp Zundert heeft 4,7 ha aan nieuw ecologisch groen gekregen. Hiervoor kon producent van vriesverse bladgroente, Ardo, zijn fabriek uitbreiden.

De nieuwe natuur, die naast het grote koelvershuis ligt, maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De openbare, natuurlijke zone heeft Ardo samen met natuurorganisaties, waaronder natuurmonumenten, de gemeente en het waterschap gerealiseerd. De eerste drie jaar onderhoudt Ardo het terrein, daarna zal natuurmonumenten het overnemen. In totaal is voor de aanleg € 700.000 uitgegeven.

Inheems
Om het koelvershuis heen zijn Metasequoia glyptostroboides aangeplant om het grote gebouw in de toekomst enigszins aan het oog te onttrekken. Een fiets- en voetpad leidt naar het natuurterrein met regenwateropvangbassins en imkerij. De beplanting bestaat uit ruig gras en inheems sortiment als Alnus glutinosa, Salix alba en Salix aurita en de niet-inheemse maar wel veel voorkomende Fraxinus ornus. Natuurmonumenten gaat het terrein inzetten voor natuureducatie van scholen.