Nieuwe subsidieronde voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Bedrijven en instellingen die hun mensen langer en gezonder aan het werk willen houden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 19 oktober een nieuw tijdvak open.

Vanaf dan kunnen werkgevers aanvragen indienen bij het Agentschap SZW voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van €10.000. De andere helft is voor eigen rekening.

Duurzaam inzetbaar
Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties.

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Aanvraagperiode
De aanvraagperiode loopt van 19 oktober, 9 uur tot 13 november, 17 uur. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak €22 miljoen beschikbaar. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Dit is geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Werkgevers met minimaal twee werknemers kunnen voor de subsidie in aanmerking komen. Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid komen voor subsidie in aanmerking. Uitgebreide informatie is beschikbaar op de website van het agentschap SZW.