Nieuwe toelating voor Dutch Trig

Het schimmelbestrijdingsmiddel Dutch Trig heeft een nieuwe toelating voor staminjecties in de iep. Dat meldt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Vorig jaar heeft het Ctgb de oude toelating voor Dutch Trig ingetrokken. De opgebruiktermijn liep tot 1 november 2015.

Inmiddels is een nieuwe toelating afgegeven voor Dutch Trig op basis van de werkzame stof Verticillium albo-atrum stam WCS850. Het gaat om een middel voor professioneel gebruik.

Datum
Er is nog geen datum bekend per wanneer de nieuwe toelating ingaat. Deze treedt in werking op de dag dat het besluit wordt gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl.

Dit is meestal een of twee weken nadat het besluit in de collegevergadering van het Ctgb is genomen. Deze vond plaats op 28 oktober.