Nog geen besluit over gebruiksverbod onkruidbestrijding

Het is nog steeds niet bekend wanneer het gebruiksverbod voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen in gaat. Eerder zei staatssecretaris Dijksma dat dit verbod uiterlijk 15 maart van kracht zou zijn.

Tot op heden is er echter geen besluit gepubliceerd om het verbod voor professionele gebruikers te bekrachtigen. De groensector blijft dan ook in onzekerheid over wanneer een verbod op chemische onkruidbestrijding in gaat.

Vorige maand kondigde Dijksma onverwacht aan dat het gebruiksverbod voor particulieren voorlopig van de baan is. Dit op advies van de Raad van State.

Glyfosaat
Op Europees niveau is er ook nog steeds geen duidelijkheid over glyfosaat, de werkzame stof van onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. De Europese Commissie gaf eerder een positief advies voor een nieuwe toelating, maar stelde de beslissing hierover uit nadat diverse lidstaten aangaven tegen te zullen stemmen.