Nog veel vragen over EMVI en Gids Proportionaliteit

AdviesCentrum Aanbestdingen GWW kreeg afgelopen jaar vooral veel vragen over de Gids Proportionaliteit en EMVI. Het totaal aantal vragen was een kwart minder dan in 2013. Dat blijkt uit het Jaarbericht 2014.

Het AdviesCentrum Aanbestedingen Grond-, Weg- en Waterbouw (ACA GWW) behandelde vorig jaar 157 vragen, bijna 25% minder dan in 2013 (199 vragen). Ongeveer de helft had betrekking op de nieuwe wet. Kernproblemen waren de Gids Proportionaliteit, EMVI, clustering, transparantie en omzeteisen.

Tenderkosten
Een punt van zorg zijn de tenderkosten die inschrijvers moeten maken voor het vervaardigen van een Plan van Aanpak bij een EMVI-aanbesteding. Deze kunnen fors oplopen, vooral wanneer een beroep wordt gedaan op externe deskundigen voor het schrijven van het plan.

„Er heerst nogal de tendens dat het mooiste plan met de best geschreven tekst en fraaiste beelden de meeste punten scoort”, legt ACA-bestuurder Jos Stoop uit. „De inschrijver voelt zich genoodzaakt daar in mee te gaan, maar deze kosten worden niet vergoed.”

Meer eenduidigheid
Sinds 1 april 2013 moeten partijen de nieuwe Aanbestedingswet toepassen. Met deze wet is ook de Gids Proportionaliteit geïntroduceerd en de verplichting om het Aanbestedingsreglement Werken, ARW 2012 te hanteren. Deze maatregelen moeten meer eenduidigheid brengen in de wirwar van regelgeving.

Het is bovendien de bedoeling dat de wet de toegang van mkb-bedrijven tot aanbestedingsprocedures bevordert en de administratieve lasten verlaagt. „Of dit in de praktijk ook allemaal zo uitpakt, zal duidelijk worden bij de evaluatie van de wet in 2015”, stelt Gert Peek, bestuursvoorzitter van ACA GWW.