Noord-Holland investeert €173 miljoen in groen

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland investeren in 2016 – 2020 ruim 173 miljoen euro in groene projecten. Dat staat in het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) 2016-2020 dat onderdeel is van de Agenda Groen en jaarlijks wordt geactualiseerd.

Het gaat om 114 projecten en 10 subsidieregelingen. De ambities in het PMG sluiten aan bij het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’. Er wordt volop ingezet op de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur. Daarvoor zijn in deze coalitieperiode ook voldoende middelen beschikbaar.

Flinke impuls
Gedeputeerde Tjeerd Talsma: „Ook voor de komende jaren willen Gedeputeerde Staten een flinke impuls geven aan de uitvoering van het PMG, zoals het onverkort aanleggen van het Natuurnetwerk Nederland en het aanleggen van natuurbruggen en natuurverbindingen.”

Ook het bevorderen van de biodiversiteit is een prioriteit van de provincie, net als het meer toegankelijk maken van de provinciale groenstructuur voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten. „Dat is van belang om het groen in Noord-Holland bij te laten dragen aan een aantrekkelijke leefomgeving.”

Provinciale Staten nemen in november een besluit over het PMG.