Noord-Holland investeert €50 miljoen in groen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen in 2015 bijna 50 miljoen euro beschikbaar stellen voor groene projecten. Dat staat in het Programma Groen 2015-2019 dat is aangenomen.

Het Programma Groen 2015-2019 (PG) vloeit voort uit de Agenda Groen die in maart 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld.

In het PG geeft de provincie aan welke concrete projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen worden opengesteld en waar de prioriteiten voor komende jaren liggen. Provinciale Staten nemen naar verwachting in februari een besluit over het Programma Groen.

Overzicht projecten
Het Programma Groen biedt een overzicht van de voortgang met betrekking tot de realisatie van groene projecten waar de provincie aan bijdraagt of die ze zelf uitvoert.

In het PG 2015-2019 zijn diverse NNN-projecten (Natuurnetwerk Nederland) opgenomen. Daarnaast investeert de provincie in Natura2000-gebieden, recreatiegebieden en het verbeteren van de toegankelijkheid van die gebieden.