Noordzeebrug vergroend met 9000 m2 Sedum

De vernieuwde Noordzeebrug over het Groningse Van Starkenborghkanaal is alweer enige tijd in gebruik, maar nog niet helemaal af. Het sluitstuk is de aankleding met 9000 vierkante meter Sedum.

De door Sempergreen gekweekte sedumsoorten zijn bestand tegen (strooi)zout en geschikt voor gebruik op taluds. Voorafgaand is de oude graszode afgeschraapt en een wortelgroei werend doek aangebracht. De matten zelf worden met borgpennen gefixeerd.

Totaalplaatje

Er wordt niet alleen Sedum gebruikt. In het voorjaar zijn door Oosterhof Holman Groen 98 bomen, 16.000 stuks bosplantsoen en rond de 15.000 vaste planten de bomen en heesters aangeplant. Verder is een deel van het talud ingezaaid met een bloemenmengsel.

Grondverbetering

Omdat de taluds zijn opgetrokken uit een voedselarme zoute ondergrond, is grondverbetering toegepast. Rond de bomen bestond is eerst lucht onder 2,5 bar in de grond geperst, de daardoor ontstane scheuren zijn gevuld met een mengsel van wormengrond en substraat dat de komende jaren het bodemleven moet verbeteren.

Onderhoudscontract

Voor het groen- en Sedumbeheer heeft Oosterhof Holman Groen een driejarig contract afgesloten met provincie Groningen, met een mogelijkheid tot een verlenging van nog eens zeven jaar. Deels voor de provincie en deels voor gemeente Groningen.

Voor meer informatie over het hele project klik hier.