O-team adviseert bij vragen lokaal, ruimtelijk ontwerp

Op de slotdag van het Jaar van de Ruimte heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het O-team gelanceerd. Dit team van professionals uit de ruimtelijke ordening en ontwerp helpt lokale overheden, burger en ondernemers bij lokale ontwerpvragen.

Met de komst van de omgevingswet in 2018 krijgen lokale overheden steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening. De wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Sinds 15 december helpt het O-team bij concrete en complexe lokale ruimtelijke opgaven. Daarbij kan gedacht worden aan vraagstukken in gebieden waar het aantal bewoners afneemt of in industriële gebieden waar de natuur moet worden beschermd. Het onafhankelijke O-team denkt mee en helpt bij het verkennen van concrete, toepasbare en innovatieve oplossingen. Dat wordt gedaan met hulp van ontwerpers die hun expertise inzetten.

Het O-team selecteert na aanmelding maximaal tien projecten waarvoor ze haar kennis inzet. Omdat elk project maatwerk is, zullen er steeds verschillende professionals met hun specifieke expertise bij betrokken worden. Het team adviseert alleen in de eerste fase van een project, daarna trekt het zich terug. De betrokken overheidsinstellingen en organisaties zijn verder verantwoordelijk voor de besluitvorming over en het vervolg van het project.
Een aanvraag voor advies kunt u indienen op www.oteam.nl.