‘Omgevingswet een stap dichterbij’

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat een ruime meerderheid van de Eerste Kamer positief is over de Omgevingswet. Daarmee komt de wet een stap dichterbij.

Behalve het beschermen van de directe leefomgeving, moet de wet ondernemen eenvoudiger en goedkoper maken. In plaats van 26 verschillende wetten is er straks nog maar één wet voor de hele leefomgeving. Volgende week stemt de Kamer over de wet.

Beoordelingsregels
De Eerste Kamer wil wel de beoordelingsregels voor vergunningen in de wet opgenomen zien in plaats van in algemene maatregelen van bestuur (AMvB). De Kamer is bang daar dan minder over te zeggen te hebben.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland staan de belangrijkste beoordelingsregels, zoals het beschikken over beste beschikbare technieken door bedrijven, al in de wet.

Kap- en sloopvergunning
De Kamer had ook moeite met het verkorten van de termijn waarna bedrijven van een kap- en sloopvergunning gebruik mogen maken. Minister Schultz van Milieu wil die termijn verkorten van zes naar twee weken na het verlenen van de vergunning.

De Kamer diende een motie in voor vier weken. VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen daarmee leven, aangezien veel bedrijven er veiligheidshalve voor kiezen om de bezwaartermijn af te wachten, en die blijft zes weken.