Onderhoud openbare ruimte naar bodemkwaliteit

De kwaliteit van de openbare ruimte op veel plaatsen daalt naar bodemkwaliteit. Dat blijkt uit een peiling onder gemeenten door het netwerk CROW Levende Stad. De meeste gemeenten hebben het onderhoudsbudget de afgelopen jaren verlaagd met 5 tot 25%.

Bijna de helft van de beheerders maakt zich zorgen over de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij verdere bezuinigingen kunnen zij die bodemkwaliteit niet langer garanderen, met een verhoogd risico op verrommeling en verloedering.

Bezuinigingsmaatregelen
Van alle gemeenten heeft 60% de kwaliteit van het onderhoud behoorlijk verlaagd. Dat betekent dat gemeenten minder vaak maaien, snoeien, bladruimen, zwerfafval opruimen en onkruid verwijderen.

Verder proberen gemeenten de onderhoudskosten te drukken door dure beplantingsvakken te vervangen door gras, kleine stukjes groen te verkopen aan bewoners of bijvoorbeeld rotondes te laten sponsoren. Ook wordt de eigen organisatie verkleind.

Tevredenheidsniveau
Het lijkt erop dat bewoners accepteren dat gemeenten op de openbare ruimte moeten bezuinigen, want het tevredenheidsniveau is over het algemeen nauwelijks gedaald en slechts in enkele gemeenten is het aantal klachten sterk toegenomen.

Driekwart van alle gemeenten biedt bewoners de mogelijkheid om mee te helpen met het onderhoud. Bewoners verwijderen bijvoorbeeld zwerfafval, ruimen bladeren of onderhouden delen van het groen.

Ook komt het voor dat zij zelf delen groen herinrichten. Sommige gemeenten betalen bewonersverenigingen voor deze werkzaamheden of stellen op zijn minst materiaal beschikbaar.