Ondernemers beheren openbaar groen

Het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is een pilot gestart waarbij een deel van het openbaar groen wordt beheerd door ondernemers in het gebied. Nog niet eerder werd in Amsterdam een dergelijke zelfbeheerovereenkomst ondertekent.

In september start stadsdeel Zuidoost met de herinrichting van het entreegebied van de Paasheuvelweg. De herinrichting is in samenwerking met de Vereniging van Eigenaren ZuidoostZuid (ZoZ) tot stand gekomen.

Het kantoren- en bedrijventerrein ZuidoostZuid ligt tussen het AMC, de A9 en de spoorverbinding Amsterdam-Utrecht. Het huidige entree-gebied krijgt door de herinrichting een uitstraling van een hoogwaardige laan met volwassen bomen, kleurrijke beplanting door de seizoenen heen en vernieuwde autorijwegen en fietspaden.

Kwaliteitseisen
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zijn naar verwachting in november gereed. Daarna wordt het gebied als pilotproject in zelfbeheer uitgegeven aan de Vereniging van Eigenaren, die voor minimaal vijf jaar het groen in de openbare ruimte zal onderhouden.

Als de pilot succesvol verloopt, zal deze vorm van zelfbeheer ook in andere delen van het kantoor- en bedrijventerrein worden ingezet.