Ondernemers MKB positief over 2015

Het MKB is over het algemeen positief gestemd over 2015. Een derde van de ondernemers verwacht dat hun omzet en financiële situatie het komende jaar verbeteren. Dat blijkt uit de ING InvesteringsBarometer.

Ondernemers kenden, ondanks beginnend economisch herstel, in veel gevallen een lastig 2014. Bijna de helft zag het ondernemingsklimaat de afgelopen twaalf maanden niet verbeteren. Slechts 17% zag een vooruitgang, terwijl volgens 30% het ondernemingsklimaat zelfs verslechterde. Ook wat betreft de financiële positie van hun bedrijf, zagen ondernemers het afgelopen jaar eerder een verslechtering dan verbetering.

Positief vooruitzicht
Komend jaar lijkt het tij te keren. Over 2015 zijn ondernemers over het algemeen positief gestemd. Zo verwacht 34% het komende jaar een hogere omzet te genereren. Slechts 18% verwacht een omzetdaling, terwijl 44% denkt dat zijn of haar omzet gelijk zal blijven.

Ook voorziet bijna een derde een verbetering in de financiële situatie van hun onderneming in 2015. De goede vooruitzichten worden gedragen door zowel kleine als grote bedrijven binnen een groot aantal sectoren.

Terughoudendheid investeringen
Duidelijk is echter wel dat ondernemers vooralsnog de kat uit de boom kijken. Ondanks positieve vooruitzichten voor 2015 is men voorzichtig als het gaat om het doen van investeringen. Vooral kleinere bedrijven (maximaal 50 medewerkers) zijn terughoudend. Veel ondernemers komen net uit een lastige periode en proberen eerst op adem te komen.

Daarnaast blijft angst voor tegenvallers aanwezig. Oplopende spanningen in de wereld gedurende 2014 hebben het vertrouwen geen goed gedaan. De onzekerheid lijkt ten opzichte van begin 2014 toegenomen. Onder de belangrijkste bedreigingen voor de komende twaalf maanden wordt tegenvallende economische groei nog altijd door 40% van de ondernemers genoemd.