Ondernemers willen halvering loondoorbetalingsplicht

De loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer moet terug van twee naar één jaar. Dat is een van de voorstellen die MKB-Nederland en VNO-NCW doen in de groeiagenda Kansrijk. Maandag overhandigt MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen de agenda aan premier Rutte.

In de groeiagenda doen MKB-Nederland en VNO-NCW concrete voorstellen die belemmeringen moeten wegnemen en ondernemers in staat moeten stellen de groeikansen beter te benutten. De uitvoering van de agenda vraagt een gezamenlijk inzet van ondernemers zelf, van overheden en van politiek.

Ondernemers met personeel
Een belangrijke groeibreker voor het mkb zijn volgens de ondernemersorganisaties de verantwoordelijkheden ten aanzien van personeel. Veel risico’s liggen nu alleen op het bord van de ondernemer. Met name de loondoorbetalingsplicht bij ziekte valt kleine bedrijven zwaar. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de kleine bedrijven dit risico beperkt door sneller af te zien van het aannemen van personeel.

De loondoorbetalingsplicht moet daarom wat de ondernemersorganisaties betreft terug van twee naar één jaar, waarbij de werkgever voor dat jaar een private verzekering afsluit waarvan de lasten worden gedeeld met de werknemer: het eerste half jaar is voor de werkgever, het tweede voor de werknemer. De werkgever moet overigens de mogelijkheid behouden van eigen risico dragen.

Skiongelukken
Ook vinden MKB-Nederland en VNO-NCW dat ondernemers niet langer verantwoordelijk moeten zijn voor ziektegevallen die voortvloeien uit gedrag van werknemers in de privésfeer, zoals skiongelukken. Daarvoor zullen werknemers zich zelf moeten verzekeren.

Verder moet het mes in het doorgeschoten aantal wettelijke verlofrechten en moet de transitievergoeding bij contractbeëindiging na twee jaar ziekte worden geschrapt. Ook de BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters), die werkgevers verantwoordelijk maakt bij ziekte van tijdelijke krachten, zelfs als die al uit dienst zijn, moet van tafel.