Ondernemingsorganisaties roepen kabinet op om te investeren

Nu de overheidsfinanciën na jaren van bezuinigingen en lastenverhogingen ruimte bieden, is het cruciaal dat breed wordt geïnvesteerd in de economie en de toekomst van ons land. Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in reactie op de kabinetsplannen voor volgend jaar.

De ondernemingsorganisaties zijn van mening dat Nederland toe moet naar een nieuw ondernemerselan, nieuwe investeringen en duurzame groei. Met het programma NL Next Level, dat de ondernemingsorganisaties voor de zomer hebben gelanceerd, doen zij daar concrete voorstellen voor.

„Visie en gerichte investeringen zijn nodig om een beter Nederland te bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – en om de grote transities waarvoor we staan op succesvolle wijze door te maken.”

Vennootschapsbelasting
De ondernemingsorganisaties juichen toe dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen van 200.000 naar 350.000 euro. Dit is goed voor alle bedrijven en vergroot de investeringsruimte.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben moeite met de progressieve vermogensrendementsheffing die per 2017 ingaat. Zij vinden het onjuist dat belasting moet worden betaald op grond van rendement dat niet is gerealiseerd.

De ondernemingsorganisaties zijn tevreden dat het kabinet voldoende budget heeft gevonden om de succesvolle innovatieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) op het niveau van 2016 te houden.

Onbegrijpelijk
Onbegrijpelijk noemen de organisaties de flinke verhoging van de premie die ondernemers moeten gaan betalen voor het gebruik van de Borgstelling voor het MKB (BMKB).

„Die beperkt de toegankelijkheid van de regeling in hoge mate, terwijl de BMKB onmisbaar is om bancaire kredietverlening aan het mkb te stimuleren en te ondersteunen.”