Onderzoek Groene Gezonde Ziekenhuizen van start

Klinisch psychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam en bureau Natuurvoormensen onderzoeken de komende vier jaar op welke manier groen in en rondom ziekenhuizen bijdraagt aan de gezondheid van patiënten, personeel en bezoekers.

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat groen in ziekenhuizen leidt tot vermindering van het ervaren van pijn, stress en negatieve gevoelens bij patiënten. Onbekend is echter nog hoe groene interventies er precies uit zouden moeten zien om een optimaal gezondheidseffect te bereiken. Onderzoekers Jolanda Maas (VU) en Agnes van den Berg (RUG en Natuurvoormensen) gaan in het onderzoeksprogramma Groene Gezonde Ziekenhuizen in op deze vraag. De eerste resultaten worden in mei 2016 verwacht.

Vijf concrete projecten
Samen met Ziekenhuis Tergooi en het Goois Natuurreservaat zijn vijf concrete onderzoeksprojecten uitgewerkt. Het gaat om een tuinpaviljoen voor chemotherapie, een groene kas, een beweegprogramma in gebieden van het Goois Natuurreservaat en een groene inrichting van de afdeling ouderengeneeskunde. De resultaten hiervan zullen onder meer worden gebruikt als input voor het ontwerp en de inrichting van het nieuwe Zorgpark Monnikenberg dat op de locatie Hilversum zal worden gerealiseerd.

Behalve het onderzoek bij Tergooi zal onder leiding van Maas en Van den Berg aanvullend onderzoek worden gedaan naar groene interventies van andere ziekenhuizen. Een voorbeeld hiervan is de IVN-Natuurontdekker op de afdeling kindergeneeskunde van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

Kennisnetwerk
De ambitie van het programma is eveneens om de samenwerking tussen de zorgsector en de groene sector te bevorderen. Doel hiervan is om tot innovatieve, vermarktbare groenconcepten te komen op het gebied van groen en gezondheid. Het IVN zal een kennisnetwerk opzetten van ziekenhuizen en groene partners waarin ervaring van beide kunnen worden verzameld en gedeeld.

Het onderzoek is aangevraagd door FloraHolland en stichting iVerde (De Groene Agenda) en mogelijk gemaakt door financiering van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Tergooi Ziekenhuis, Stichting Steun van het Goois Natuurreservaat als ook van Flora Holland en iVerde.