Onderzoek iVerde naar bezuinigingen openbaar groen

Promotieorganisatie iVerde presenteert in september een onderzoek naar het effect van gemeentebezuinigingen op openbaar groen. Dit is tevens de start van de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

iVerde is het promotieplatform van VHG, Anthos en LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten. De campagne die zich richt op de komende verkiezingen is de eerste activiteit van de stichting. De financiële middelen zijn door het groene bedrijfsleven bijeengebracht.

Het openbare groen staat op dit moment stevig onder druk. Gemeenten kiezen als gevolg van bezuinigingen voor het versoberen van het openbare groen. Daarmee wordt volgens iVerde voorbij gegaan aan het feit dat groen niet enkel decoratie meer is.

Economische waarde
“Groen vertegenwoordigt een economische waarde, draagt bij aan de kwaliteit van het leefmilieu en heeft een positief effect op het welbevinden van mensen. Een afbraak van het openbare groen staat gelijk aan kapitaalvernietiging.”

De campagne richt zich op politieke partijen, bestuurders, ondernemersverenigingen, schoolbesturen en burgers. Groen moet zo hoger op de politieke agenda komen.

Via de website www.iverde.org zal kennis over de waarde van groen toegankelijk worden gemaakt voor verschillende doelgroepen.