Onderzoek naar financiering groen onderwijs

De Tweede Kamer laat onderzoeken of groenonderwijs onder het ministerie van Economische Zaken of het ministerie van Onderwijs moet vallen. Een motie hierover van Kamerleden Van Veldhoven (D66) en Lodders (VVD) is door de Tweede Kamer aangenomen.

Het groene onderwijs staat nu nog op de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ), terwijl de rest van het onderwijs op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) staat. Dat levert volgens Van Veldhoven en Lodders voor- en nadelen op. Onduidelijk is echter hoe die zich tot elkaar verhouden.

Voor- en nadelen
Het kabinet moet daarom in kaart brengen wat de voor- en nadelen zijn van de huidige situatie en onderzoeken hoe het groene onderwijs in de toekomst het best in de begroting kan worden ondergebracht. De Kamer wil de uitkomsten van dat onderzoek voor het zomerreces van 2015 hebben.

Bron: De Bloemisterij